TOTE BAG

กระเป๋าผ้า


Tote Bag หรือกระเป๋าผ้า กระเป๋าถือที่ทำมาจากผ้าทุกประเภท เช่น กระเป๋าถือประเภทต่างๆ กระเป๋าเครื่องสำอางค์ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าใส่โน๊ตบุ๊ค ที่ใช้ผ้าเป็นวัตถุดิบ เราสามารถผลิตได้ทุกชนิดสามารถนำผ้ามาให้เราตัดเย็บให้ หรือ จะให้เราออกแบบ ให้พิมพ์ หรือพิมพ์ และ ตัดเย็บ ทั้งหมดก็สามารถทำได้เช่นกัน


รับทั้งงานกระเป๋าพรีเมี่ยม หรืองานของบริษัท หรืองานองค์กรต่างๆ สามารถผลิตจำนวนมากๆ ได้ มีราคาส่งพิเศษให้ แต่ไม่มีขั้นต่ำ 1 ใบ ก็ผลิตได้ สามารถนำแบบหรือภาพ มาให้ทางเราตีราคาก่อนได้ครับ